chladiace veže - ALTIV, s.r.o.


Prejsť na obsah

CHLADIACE ZARIADENIA - MINIVEŽE

 • Dodávka nových chladiacich miniveží
 • Montáž
 • Dodávka náhradných dielov a komponentovKONTAKT:

ALTIV, s.r.o.
919 30 Jaslovské Bohunice, 334/21

IČO: 44757654
IČ DPH: SK2022822219

Fax: 033/5592446
Mobil: 0905/220098E-mail: michalica@altiv.sk

POPIS:

Chladiace miniveže sú zariadenia, ktoré chladia priemyselnú vodu.
Pracujú na princípe odparovania tepla. Ide o najjednoduchší a hlavne najlacnejší spôsob chladenia.

Princíp chladenia:

Voda, ktorú chladíme, je dopravená do chladiacej miniveže cez potrubie. V miniveži je rozstreknutá tryskami na plochu chladiacej výplne, ktorú tvoria plastové, zvlnené folie. Voda pomaly preteká cez tieto bloky a steká, spadá dolu do záchytnej vane. Proti vode je ventilátorom hnaný chladiaci vzduch, ktorý odoberá nepotrebné teplo z chladenej vody. Ochladená vode vyteká zo záchytnej vane znova do technológie, z ktorej odoberá teplo.

Spôsoby chladenia:

 • otvorené chladenie - najlacnejší spôsob, chladená voda prichádza do styku priamo so vzduchom.


 • uzatvorené chladenie - chladená voda neprichádza do styku s vonkajším vzduchom, lebo je vedená v trubkovnici a tá je skrápaná (sprchovaná) na povrchu vodou z druhého okruhu veže.


 • ekonomické chladenie- zariadenia pracujúce na princípoch hybridného, alebo adiabatického chladenia, kde je úspora energií. Je to kombinácia otvoreného, uzatvoreného a suchého chadenia.Základný princíp chladenia:


 • Voda je rozstrekovaná tryskou na celú plochu chladiacej výplne • Preteká pomedzi dosky chladiacej výplne, kde sa protiprúdne ochladzuje vzduchom • Protiprúdne prúdenie vzduchu zabezpečuje axiálny ventilátor • Vzduch je nasávaný cez žalúzie na spodku veže • Ochladená voda sa zachytáva v spodnom diele - vo vani. • Odobraté teplo je cez eliminátory vyfúknuté do atmosféry • Doplnovanie vody je riešené aj vo vani veže. • Doplnená voda je chemicky ošetrená

ALTIV, s.r.o., 91930 Jaslovské Bohunice 334/21, fax:033/5592446, mob:0905/220098 | michalica@altiv.sk

Naspäť na obsah | Späť na hlavné menu